Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1930 – Есперанто, година 44

През 1930 г. е издаден „Пълен речник на Есперанто“ (Plena Vortaro de Esperanto).

Този тълковен едноезичен речник е най-влиятелният в есперантската история. Съставен е от колектив под ръководството на Emile Grosjean-Maupin и е издаден от SAT.

До 1970 г., когато излиза първото издание на „Пълен илюстрован речник на есперанто“, „Plena Vortaro“ е общоприет като езикова норма (въпреки отделни забележки) и служи като модел за лексикографите. На Пълния речник се базират или позовават множество двуезични речници, Обратен речник, терминологически речници и т.н.


Първият безжичен (чрез радиовълни) телефонен разговор на есперанто е проведен на 3 април 1930 г.

Разговарят A. Couto Fernandez, Рио де Жанейро, и E. Houbart, Париж.


През 1930 г. получава името си остров Есперанто, който се намира близо до Оряхово.

Оряховската община дарява тези около 180 хектара сред Дунава на местното есперантско дружество. На острова няма жители, а площта му е заета главно от гори.

Географските му координати са 43°43′N 24°2′E.


Вижте по-голяма карта


През 1930 г. се създава Българският работнически есперантски съюз (Bulgara Laborista Esperanto-Asocio – BuLEA) с печатен орган „Balkana Laboristo“ (Балкански работник), а по-късно на български – „Международен език“ (Internacia Lingvo) и „Международен рабселкор“ (Laborist-kamparana korespondanto).

Съюзът бил добре организиран и много активен. Той издава редица брошури за популяризиране на есперанто, учебници, а също и българо-есперантски и есперанто-български речници, съставени от Асен Григоров.

През 1934 г. съюзът е обявен извън закона и членовете му преминават в Българския есперантски съюз (БЕС).


По време на конгреса на БЕС през 1930 г. се провежда и балканска конференция. В нея участват представители на България, Югославия, Гърция и Румъния.

Взема се решение за издаването на общо балканско списание на есперанто – „Balkana Konkordo“. То обаче просъществува само няколко месеца – издадени са 7 броя от януари до юли 1931 г.


ИНформирайте се за други факти от 1930 г. в Уикипедия.

1 коментар на 1930 – Есперанто, година 44

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>