Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1967 – Есперанто, година 81През 1967 г. като отдел на градската библиотека La Chaux-de-Fonds, Швейцария в се създава CDELI – Център за документация и изследвания на международния език (на френски: Centre de documentation et d’etude sur la langue internationale).

Центърът вече притежава над 20 000 библиографски единици на всякакви теми, свързани с планови езици. Началото е сложено още през 1954 г. от есперантиста Claude Gacond, който първоначално лично събира огромен архив и го предоставя на центъра. Макар и 81-годишен, той продължава активно да работи като нещатен сътрудник на CDELI.

Освен на есперанто, в центъра се съхраняват и най-големите в света колекции на волапюк и окцидентал, както и материали на и за множество други езици.

Така центърът си създава репутация на една от водещите интерлингвистични институции в световен мащаб и редовно се посещава от учени, университетски преподаватели, библиографи и студенти от цял свят, които ползват фонда за своите научни изследвания.


Още за 1967 г. – в Уикипедия.

1 comment to 1967 – Есперанто, година 81

Leave a Reply to 2008 - Есперанто, година 122 « EspeReto.com

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>