Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

21 май 2021 г. – Световен ден на културното разнообразие за диалог и развитие

den-na-kulturnoto-mnogoobrazie--tago-de-kultura-diversecoСветовният есперантски съюз (UEA) поздравява ООН и ЮНЕСКО по повод Световния ден на културното многообразие за диалог и развитие, 21 май 2021 г. Пандемията Covid-19 оказа силно отрицателно въздействие върху културния сектор: отменени събития, затворени културни организации, забранени културни практики и други предизвикателства нанасят на човечеството социални, икономически и политически щети навсякъде.

В Конституцията на ЮНЕСКО пише, че „[…] взаимното непознаване на нравите и живота на други лица често е било причина, в цялата история на човечеството, за подозрение и недоверие между народите на света […]“. Всъщност повечето конфликти по света имат и културно измерение. Следователно отвореният междукултурен диалог е необходим за мира, стабилността и развитието. Културното многообразие е движеща сила за развитие – не само икономическо, но и социално, интелектуално, емоционално, морално и духовно. Културата влияе и върху нашите взаимоотношения с природната среда. Поради това ЮНЕСКО вече е подписала много конвенции, декларации и препоръки за насърчаване на културното многообразие. Някои се предлагат и на есперанто, като например Всеобщата декларация на ЮНЕСКО за културното многообразие.

UEA поздравява ЮНЕСКО за инициативите за разпространение и популяризиране на принципите на културното многообразие в труден и изпълнен с предизвикателства период. Есперантското движениесъщо се опитва да направи същото чрез есперанто в рамките на много събития и инициативи в глобалната мрежа. Международната година на мира и доверието ще се превърне в темата на 2-рия виртуален конгрес на есперанто от 17 до 24 юли. Резолюцията на Генералната асамблея на ООН относно Международната година на мира и доверието признава, че „мирът и доверието изискват приемане и способността да се изслушват, признават, и уважават другите и да се живее в мир и единство“. Познаването на собствената и другите култури, откритостта и комуникацията и диалогът са важни в това отношение.

Освен това обръщаме внимание на факта, че език и култура са тясно взаимосвързани. Поради тази причина каним всички да използват есперанто за международен обмен без дискриминация на базата национален език. По този начин се подпомага свободният поток на идеи чрез думи и образи и се създават пространства, където всички култури могат да изразят себе си и да се изявят. Зе есперантското движение е важна свободата на изразяване, плурализмът в медиите, многоезичието и равният достъп до изкуство и до научно и технологично познание. В допълнение към вече отбелязаните дейности на UEA и нейния партньор, Световния есперантски младежки съюз (TEJO), откроява се издателската поредица Изток-Запад с 62 публикувани творби в превод на есперанто, есперантските версии на Global Voices с повече от 570 публикувани статии и есперантската Уикипедия с повече от 296 000 статии.

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>