Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

15 декември – Денят на Заменхоф 2020 г. и послания за надежда от TEJO

Световната есперантска младежка организация TEJO поздравява с това видео и казва:

“Есперантисти от цял свят изпращат послания за надежда по случай Деня на Заменхоф (15 декември).

2020 г. беше трудна за много хора по света и ние искаме да отпразнуваме с особена радост и оптимизъм рождения ден на инициатора на международния език Есперанто и предстоящата нова 2021 година.”

Световен ден за защита на правата на човека – 10 декември 2020. 100 години сътрудничество между световното есперантско движение и ООН

10.12.2020 den na pravata na choveka
БЪЛГАРСКИ / ENGLISH / ESPERANTO

BG:

Послание от Световния есперантски съюз UEA по случай Деня на правата на човека, 10 декември 2020 г.

Точно преди сто години, на 9 декември 1920 г., единадесет държави-членки на Обществото на народите представиха проекторезолюция пред Асамблеята на организацията. Проектът обърна внимание на необходимостта от намиране на практическо решение за справяне с езиковите бариери, които пречат на различните нации, и се позоваха на скорошни експерименти в преподаването на есперанто в училищата. В резултат на това беше поръчан доклад от заместник-генералния секретар Иназо Нитобе, но въпреки благоприятните заключения от доклада в крайна сметка проекторезолюцията не беше приета.
Продължава ›››

Zamenhof-Tago 2020 (Денят на Заменхоф 2020)

ZAM-TAGO-2020-EO-reto
EO: Vidu kolekton de afishoj en diversaj lingvoj! >>>

Eblas elshuti (1) grandan afishon por presado, (2) mezgrandan por Facebook au (3) etan por diversaj retaj celoj.

BG: Вижте колекция от афиши на различни езици! >>>

Всеки афиш може да бъдe свален с различен размер: (1) голям за печат, (2) среден за Фейсбук или (3) в умален вид.

26 юли 2020 – Денят на есперанто

lingvaj-rajtoj-esperanto133jara-ERТази година Денят на есперанто сякаш мина по-незабележимо в есперантските среди, защото той се оказа в средата на грандиозния виртуален маратон Monda Fest’ (20 юни – 20 септември 2020 г.)

По традиция отбелязваме рождения ден на езика с един афиш. Можете да видите и други версии на сайта за езикови права linguistic-rights.org.

EO-TAGO-2020-BG-ER-560x

 

Вместо афиш, нашите съидейници от бразилския портал Bona Volo (Добра воля) са направили клипче за 133-годишнината на международния език:

 

Вижте и предложението денят на есперанто да се чества по света като ден за езикова справедливост, което е все още в работен вариант:

26 юлиДен на есперанто,
ден на езиковата справедливост

Защо Ден на есперанто? Защо той е важен сега за целия свят?

На 26 юли излиза от печат първата книга за международния език есперанто. Есперанто, езикът, който не принадлежи на никой народ, е предложен за използване в отношенията между хора с различни родни езици, които по този начин биха могли да разговарят неутрално и равнопоставено в езиково отношение, в ситуация на справедливо общуване. Никой не бива да чувства превъзходство по отношение на другите.

Ние предлагаме на света да чества 26 юли като ден на езиковата справедливост и следователно като ден на справедливите взаимоотношения между култури, народи, етноси.

Справедливо общуване има, когато всички участници разполагат с еднакви езикови възможности за себеизразяване. Ясно е, че ако някои имат правото да говорят на родния си език, а други трябва да използват чужд роден език, тогава няма равнопоставеност.

Ако се изберат един или няколко езика и се поставят над другите, това е сигнал за по-голямата важност и за господството на носителите на тези езици. Този избор става средство за изключването на хора от политиката, образованието, достъпа до търговия и много други аспекти на социалния живот. Това засилва социално-икономическото неравенство между групите.

Опитът в цял свят показва, че политиките на многоезичие могат да увеличат шансовете на хората по много начини. Това, от което се нуждае един стремящ се към равенство свят, е триезичната формула, която впрочем се препоръчва от ЮНЕСКО, като се дава публично признание на използването на 3 езика: роден, национален/регионален и международен.

  • Роден език. Хората искат и имат нужда да могат да използват своя роден език, когато той не е нито национален или регионален, нито международен език.
  • Един национален или регионален език. Езикът на местните контакти улеснява общуването между различни езикови групи – както например френският във Франция или суахили в източноафриканските страни, където се говорят и много други езици.
  • Един международен език. В епохата на глобализация всички хора трябва да имат правото да използват неутрален международен език, който поставя народите на едно и също ниво по отношение на международното общуване.

Държавите трябва да приемат тези три вида официални езици или поне да признаят тяхното използване и преподаване. Има различни варианти на триезичната формула в различни страни. Възможно и желателно е държавата да остава „неутрална“ по отношение на етнос и религия, но това е невъзможно по отношение на езика. Хората в света и гражданите на отделните държави се нуждаят от общ език, за да развиват взаимното разбирателство и ефективната комуникация. Същевременно хората трябва да имат правото да използват своя роден език в различни ситуации и случаи.

Международният език есперанто е неутрално средство за гарантиране на езиковите човешки права на междунационално и международно ниво.

От всички планови езици на света есперанто днес е най-познат и най-използван. Според мен ще има много ползи, ако хората се отнесат към него сериозно. Есперанто изисква по-малко време за изучаване от който и да е естественезик, защото е правилен и логичен, без изключения. Но въпреки това на есперанто човек може да каже всичко, което иска. […]” – смята световноизвестната лингвистка и педагожка д-р Тове Скутнаб-Кангас (Dr. Tove Skutnabb-Kangas). Освен това, той възпрепятства хегемонията на големите в момента сили. Тези сили в момента са англоезичните страни, затова английският стана толкова силен в света. Но какво ще е бъдещето след 50 години? „Засилването на правата на говорещите всички езици е дело, за което есперанто има значителен принос“ – според друг известен лингвист, д-р Робърт Филипсон.

Време е да спрем на следваме силните на момента, трябва да започнем да създаваме ситуация на равенство между народите в света.

 Есперанто е средство за постигането на справедливо общуване.

Подкрепа за есперанто от държави и от ЮНЕСКО

– На 31 октомври 2019 г. във Федерален окръг Бразилия във Федеративна република Бразилия е приет закон за включването в официалния календар на окръга на Деня на есперанто, който се чества на 26 юли. (Закон номер 6.408 от 31 октомври 2019; Автор на проекта: депутатът Reginaldo Sardinha; Губернатор на Федералния окръг: Ibaneis Rocha)

– Резолюции на Генералната конференция на ЮНЕСКО в подкрепа на есперанто: 1954, Монтевидео, Уругвай; 1985, София, България.

– 100-годишнината от смъртта на Людвик Заменхоф, инициатора на международния език есперанто, е чествана през 2017 г. под патронажа на ЮНЕСКО

– Есперанто е регистриран като национално защитено нематериално културно наследство в (2014 г.) и в Хърватия (2019/Z7298).

27 март – ден на театъра

teatar-maski1По случай Международния ден на театъра в. “Трета възраст” публикува интервю с Румяна Василева за нейния баща Петър Василев – ветеран на Народния театър “Иван Вазов” и на Българския есперантски театър.

Кликнете тук или върху картинката по-долу, за да видите статията в увеличен вид.

Предлагаме ви и една интересна съкратена интерпретация на може би най-известната пиеса в света – “Хамлет”. Записът е направен през 1987 година в Загреб. Участват актьори от тогавашния Ленинградски есперантски театър.

teatar-i-esperanto-petar-vasilev-intervju-s-rumyana-vasileva-za-vestnik-tretavuzrast-27-03-2020