Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

Полско публично четене 2021 – с традиционно участие на есперантисти и брайлови четци

Директен линк към част от изпълнението на есперанто:

Втора виртуална конференция на Световната лига на есперантистите-учители (VEKI-2 de ILEI)

Годишната конференция на Световната лига на есперантистите-учители (ILEI) за 2021 г. се проведе изцяло виртуално от 7 до 14 август.

Вижте пълната програма на официалния сайт на събитието: VEKI 2 – La 54-a ILEI-Kongreso

Домакин на конференцията тази година трябваше да бъде Африка, затова някои от концертите и събитията в културната програма са свързани с африкански изпълнители. Вижте например:

Децата на Африка, изпълнител: Zhou-Mack

Директен линк към тази песен:
Infanoj de Afriko – Zhou-Mack – Esperanto
Линк към цялата плейлиста:
KONCERTO – VEKI 2021

Канал на ILEI в Youtube:
Esperanto + Edukado ILEI

9 август 2021 г. – Международен ден на коренните народи

Послание на Световния есперантски съюз UEA по случай Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.
(Изпратено до ООН)

По повод Международния ден на коренното население в света, 9 август 2021 г., Световният есперантски съюз UEA поздравява Организацията на обединените нации, Върховната комисия на ООН по правата на човека, ЮНЕСКО и всички коренни народи по света.

indigenous_index_2021

Декларацията на ООН за правата на коренното население, преведена и на есперанто, признава правата на човека и основните свободи на коренното население, както и правото на самоопределение, автономия и самоуправление. Важна част от тези права е запазването, съживяването и развитието на техните езици, култури, традиции и институции. Напомняме на държавите за поетите впоследствие ангажименти и в същото време обръщаме внимание на ролята на гражданското общество в изпълнението на Декларацията.

Днес хората осъзнават значението на разнообразието и връзката между културното разнообразие и биоразнообразието. Коренното знание често играе важна роля за опазването на биологичното разнообразие. Чрез своите езици коренното население е и носител на ценности и практически знания, които показват как човешките общества могат да съжителстват хармонично с природата. Това е още една допълнителна причина коренното население да има пълна власт да решава какво засяга техните страни, води и общности, в контекста на хармоничното съжителство на всички живи същества на нашата планета. Всички народи са равни в своята човечност.

Уважаването, съхраняването и развитието на разнообразието и намирането на добри начини за комуникация, разбиране и сътрудничество формират основната идея на есперанто като езиков и културен феномен. Международният език есперанто няма за цел да премахне езиците на отделните общности, а да улесни контактите между общностите, докато всички езици имат право да се развиват в рамките на собствените си територии. В този смисъл говорещите есперанто защитават езиковото и културно многообразие, за разлика от твърде честата практика на големите национални езици, които заемат все повече място за сметка на по-малките езици.

Обявеното от ООН и ЮНЕСКО Десетилетие на езиците на коренното население ще започне на 1 януари 2022 г. Нашият съюз избра темата „Език, живот, земя: Десетилетие на езиците на коренното население“ за тема на Световния есперантски конгрес в Монреал 2022 г. . Конгресът ще бъде едно от международните събития, които ще помогнат за стартирането на Десетилетието за периода 2022-2032 г. Отбелязвайки Международния ден на коренното население в света 2021 г., ние обявяваме нашата подкрепа на Десетилетието, което ще създаде възможност за празнуване и укрепване на културното и езиково многообразие, насърчаване на приобщаването и правата на човека и изграждане на мир и развитие.

Вижте афиша за Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.:

INDIG-LINGV-2021-EO-x800

Втори виртуален световен младежки конгрес (IJK de TEJO 2021)

Световна есперантска младежка организация (TEJO) също за втори път проведе годишния си конгрес онлайн в условията на пандемия. Той се състоя от 30 юли до 8 август 2021 г.

Официален сайт на IJK-2021:

IJK 2021 en la reto

От концертната програма на конгреса:

Директен линк:

Koncerto de La Perdita Generacio – IJK 2021

 

Заседание на Комитета на TEJO

Директен лин:

Komitatkunsido 2021-IJK – 2a Sesio

26 юли 2021 – Денят на есперанто

Благодарим на г-жа Гергана Пейкова от предаването „Радиокафе“ на Радио София за поканата да поговорим в ефир за 134-ия рожден ден на международния език есперанто. Можете да чуете цялото интервю с Мариана Евлогиева, като кликнете върху снимката и отворите страницата в сайта на БНР, в която е вграден плейър със записа.

BNR-intervju-210726-Mariana-Evlogieva-Gergana-Pejkova

Приятно слушане!

Ако имате въпроси, напишете коментар или се свържете с нас на имейл адрес: info @ espereto.com (без интервалите!) или във Фейсбук:
https://www.facebook.com/mariana.evlogieva/

За повече информация можете да прочетете и други публикации на тази тема тук: https://espereto.com/tag/26-yuli/

Вижте афиша за Деня на есперанто:

EO-TAGO-2021-BG.-x1000jpg

Можете да изтеглите афиша с по-високо качество за печат във формат JPG или PDF.

EO-TAGO-2021-BG.PDF

EO-TAGO-2021-BG.JPG