Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

110 г. от рождението на актьора Петър Василев

petar-vasilev-1-isakПетър Василев започва своята кариера в началото на 30-те години на миналия век при ненадминатите до ден днешен колоси като Роза Попова, Адриана Будевска, Стоян Бъчваров, Кръстьо Сарафов. Роден на 9 октомври 1911 г. в с. Сладък кладенец, Старозагорско, той завършва гимназия в Казанлък, където разпалено декламира стихове по ученически утра и вечеринки.

Като съвсем млад попада в театралния кръжок на именитата актриса и режисьорка Роза Попова, на която той има и изключителния шанс да партнира на сцената. Забелязала артистичната му дарба, тя веднага му възлага отговорни роли – Макс в „Родина“ на Зудерман и Освалд в „Призраци“ на Ибсен. Впечатлена от вглъбеното му отношение към работата и от неистовото желание да стане артист, Роза Попова го праща при актьора Стефан Киров – председател на Съюза на артистите.

Колко силно е било желанието на Петър Василев да постъпи в театър говори фактът, че поради липса на средства той извървява над 300 км. пеш (безпрецедентен случай в нашата театрална история!), за да се добере до гастролиращия в Лъджене (днешен Велинград) Пловдивски общински театър с единственото желание да бъде приет в неговия състав.

Продължава ›››

Много награди за България на 9-ия Европейският фестивал за есперантски песни!

Европейският фестивал за есперантски песни се провежда за първи път през 2012 г. по инициатива на Малгожата Комарница, журналист, преводач и учител по есперанто. Той се организира от Европейския център за междукултурно образование във Вроцлав, Полша.

Във Фестивала традиционно се включват участници в няколко възрастови категории. Журито се състои от специалисти, артисти и музиканти, които оценяват изпълненията по отношение на езикова точност, оригиналност, иновативност и естетическа стойност.

През 2020 и 2021 г. фестивалът се проведе виртуално поради пандемията. Въпреки това се получиха много записи, които се състезаваха за наградите на журито и публиката.

Сред победителите тази година има много българи. Заслужава да се отбележи участието на няколко незрящи певци и съдействието на приятеля Атила Варо от Унгария като преводач.

Продължава ›››

Полско публично четене 2021 – с традиционно участие на есперантисти и брайлови четци

Директен линк към част от изпълнението на есперанто:

Втора виртуална конференция на Световната лига на есперантистите-учители (VEKI-2 de ILEI)

Годишната конференция на Световната лига на есперантистите-учители (ILEI) за 2021 г. се проведе изцяло виртуално от 7 до 14 август.

Вижте пълната програма на официалния сайт на събитието: VEKI 2 – La 54-a ILEI-Kongreso

Домакин на конференцията тази година трябваше да бъде Африка, затова някои от концертите и събитията в културната програма са свързани с африкански изпълнители. Вижте например:

Децата на Африка, изпълнител: Zhou-Mack

Директен линк към тази песен:
Infanoj de Afriko – Zhou-Mack – Esperanto
Линк към цялата плейлиста:
KONCERTO – VEKI 2021

Канал на ILEI в Youtube:
Esperanto + Edukado ILEI

9 август 2021 г. – Международен ден на коренните народи

Послание на Световния есперантски съюз UEA по случай Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.
(Изпратено до ООН)

По повод Международния ден на коренното население в света, 9 август 2021 г., Световният есперантски съюз UEA поздравява Организацията на обединените нации, Върховната комисия на ООН по правата на човека, ЮНЕСКО и всички коренни народи по света.

indigenous_index_2021

Декларацията на ООН за правата на коренното население, преведена и на есперанто, признава правата на човека и основните свободи на коренното население, както и правото на самоопределение, автономия и самоуправление. Важна част от тези права е запазването, съживяването и развитието на техните езици, култури, традиции и институции. Напомняме на държавите за поетите впоследствие ангажименти и в същото време обръщаме внимание на ролята на гражданското общество в изпълнението на Декларацията.

Днес хората осъзнават значението на разнообразието и връзката между културното разнообразие и биоразнообразието. Коренното знание често играе важна роля за опазването на биологичното разнообразие. Чрез своите езици коренното население е и носител на ценности и практически знания, които показват как човешките общества могат да съжителстват хармонично с природата. Това е още една допълнителна причина коренното население да има пълна власт да решава какво засяга техните страни, води и общности, в контекста на хармоничното съжителство на всички живи същества на нашата планета. Всички народи са равни в своята човечност.

Уважаването, съхраняването и развитието на разнообразието и намирането на добри начини за комуникация, разбиране и сътрудничество формират основната идея на есперанто като езиков и културен феномен. Международният език есперанто няма за цел да премахне езиците на отделните общности, а да улесни контактите между общностите, докато всички езици имат право да се развиват в рамките на собствените си територии. В този смисъл говорещите есперанто защитават езиковото и културно многообразие, за разлика от твърде честата практика на големите национални езици, които заемат все повече място за сметка на по-малките езици.

Обявеното от ООН и ЮНЕСКО Десетилетие на езиците на коренното население ще започне на 1 януари 2022 г. Нашият съюз избра темата „Език, живот, земя: Десетилетие на езиците на коренното население“ за тема на Световния есперантски конгрес в Монреал 2022 г. . Конгресът ще бъде едно от международните събития, които ще помогнат за стартирането на Десетилетието за периода 2022-2032 г. Отбелязвайки Международния ден на коренното население в света 2021 г., ние обявяваме нашата подкрепа на Десетилетието, което ще създаде възможност за празнуване и укрепване на културното и езиково многообразие, насърчаване на приобщаването и правата на човека и изграждане на мир и развитие.

Вижте афиша за Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.:

INDIG-LINGV-2021-EO-x800