Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

9 август 2021 г. – Международен ден на коренните народи

Послание на Световния есперантски съюз UEA по случай Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.
(Изпратено до ООН)

По повод Международния ден на коренното население в света, 9 август 2021 г., Световният есперантски съюз UEA поздравява Организацията на обединените нации, Върховната комисия на ООН по правата на човека, ЮНЕСКО и всички коренни народи по света.

indigenous_index_2021

Декларацията на ООН за правата на коренното население, преведена и на есперанто, признава правата на човека и основните свободи на коренното население, както и правото на самоопределение, автономия и самоуправление. Важна част от тези права е запазването, съживяването и развитието на техните езици, култури, традиции и институции. Напомняме на държавите за поетите впоследствие ангажименти и в същото време обръщаме внимание на ролята на гражданското общество в изпълнението на Декларацията.

Днес хората осъзнават значението на разнообразието и връзката между културното разнообразие и биоразнообразието. Коренното знание често играе важна роля за опазването на биологичното разнообразие. Чрез своите езици коренното население е и носител на ценности и практически знания, които показват как човешките общества могат да съжителстват хармонично с природата. Това е още една допълнителна причина коренното население да има пълна власт да решава какво засяга техните страни, води и общности, в контекста на хармоничното съжителство на всички живи същества на нашата планета. Всички народи са равни в своята човечност.

Уважаването, съхраняването и развитието на разнообразието и намирането на добри начини за комуникация, разбиране и сътрудничество формират основната идея на есперанто като езиков и културен феномен. Международният език есперанто няма за цел да премахне езиците на отделните общности, а да улесни контактите между общностите, докато всички езици имат право да се развиват в рамките на собствените си територии. В този смисъл говорещите есперанто защитават езиковото и културно многообразие, за разлика от твърде честата практика на големите национални езици, които заемат все повече място за сметка на по-малките езици.

Обявеното от ООН и ЮНЕСКО Десетилетие на езиците на коренното население ще започне на 1 януари 2022 г. Нашият съюз избра темата „Език, живот, земя: Десетилетие на езиците на коренното население“ за тема на Световния есперантски конгрес в Монреал 2022 г. . Конгресът ще бъде едно от международните събития, които ще помогнат за стартирането на Десетилетието за периода 2022-2032 г. Отбелязвайки Международния ден на коренното население в света 2021 г., ние обявяваме нашата подкрепа на Десетилетието, което ще създаде възможност за празнуване и укрепване на културното и езиково многообразие, насърчаване на приобщаването и правата на човека и изграждане на мир и развитие.

Вижте афиша за Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.:

INDIG-LINGV-2021-EO-x800

Втори виртуален световен младежки конгрес (IJK de TEJO 2021)

Световна есперантска младежка организация (TEJO) също за втори път проведе годишния си конгрес онлайн в условията на пандемия. Той се състоя от 30 юли до 8 август 2021 г.

Официален сайт на IJK-2021:

IJK 2021 en la reto

От концертната програма на конгреса:

Директен линк:

Koncerto de La Perdita Generacio – IJK 2021

 

Заседание на Комитета на TEJO

Директен лин:

Komitatkunsido 2021-IJK – 2a Sesio

26 юли 2021 – Денят на есперанто

Благодарим на г-жа Гергана Пейкова от предаването „Радиокафе“ на Радио София за поканата да поговорим в ефир за 134-ия рожден ден на международния език есперанто. Можете да чуете цялото интервю с Мариана Евлогиева, като кликнете върху снимката и отворите страницата в сайта на БНР, в която е вграден плейър със записа.

BNR-intervju-210726-Mariana-Evlogieva-Gergana-Pejkova

Приятно слушане!

Ако имате въпроси, напишете коментар или се свържете с нас на имейл адрес: info @ espereto.com (без интервалите!) или във Фейсбук:
https://www.facebook.com/mariana.evlogieva/

За повече информация можете да прочетете и други публикации на тази тема тук: https://espereto.com/tag/26-yuli/

Вижте афиша за Деня на есперанто:

EO-TAGO-2021-BG.-x1000jpg

Можете да изтеглите афиша с по-високо качество за печат във формат JPG или PDF.

EO-TAGO-2021-BG.PDF

EO-TAGO-2021-BG.JPG

Втори виртуален конгрес на Световния есперантски съюз (VK-2 de UEA)

Вторият виртуален конгрес на Световния есперантски съюз (UEA) се проведе от 17 до 24 юли 2021 г.

Избрани видеа и полезни връзки:

Увод към конгресната тема: „Пацифисткият подход към есперанто“

Директен линк: #VK21 Enkonduke al la kongresa temo: La pacisma aliro al Esperanto (Javier Alcalde)

Есперанто и слепите хора – информационно събрание

Директен линк: #VK21 Esperanto kaj blinduloj: informkunsido (Olena Po?ivana, Nedeljka Lo?aji?)

Конгресен бюлетин „Гълъб на мира“

Вижте пълната колекция в PDF-формат тук.

Курс по есперанто в София от септември

instruisto-uchitel-1Българският есперантски съюз организира курс по есперанто в София за начинаещи и напреднали.

Курсът ще започне от 1 септември 2021 г. и ще се провежда два пъти седмично по 60 минути.

Таксата за един месец е 16 лв.

За записване и информация на тел.: 0887-97-65-79 и 0895-173-621.