Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

2010 – Есперанто, година 124

Пълният илюстрован речник PIV – онлайн версия През 2010 г. започва подготовката за създаване на онлайн версия на най-големия и авторитетен есперантски речник – Пълният илюстрован речник на есперанто (Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto – PIV). PIV е едноезичен речник – всички морфеми (основни лексикални единици в есперанто) са обяснени и илюстрирани с много примери. […]

1970 – Есперанто, година 84

PIV – пълен илюстрован речник на есперанто Pri internacia lingvo dum jarcentoj – сборник Monda Turismo – есперанто и международния туризъм Kruko kaj Baniko el Bervalo – анекдоти на и за есперанто През 1970 г. е издаден Пълен илюстрован речник на есперанто (Plena Ilustrita Vortaro – PIV). PIV е наследник на „Пълен речник на Есперанто“ […]