Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1930 – Есперанто, година 44

През 1930 г. е издаден „Пълен речник на Есперанто“ (Plena Vortaro de Esperanto). Този тълковен едноезичен речник е най-влиятелният в есперантската история. Съставен е от колектив под ръководството на Emile Grosjean-Maupin и е издаден от SAT. До 1970 г., когато излиза първото издание на „Пълен илюстрован речник на есперанто“, „Plena Vortaro“ е общоприет като езикова […]