Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

Ботевият конкурс-рецитал във Враца с есперантско участие тази година ще е международен и онлайн!

botev-vraca-afishoТрадиционният конкур-рецитал за Ботева и възрожденска поезиия и проза, в който редовно участват и есперантисти, ще се състои на 29 май.

Макар че в официалното му наименование се използва думата “национален”, всъщност нерядко в него са участвали есперантисти от други страни.

Заради ковид пандемията тази година конкурсът ще се проведе онлайн. Това дава по-големи възможности за чуждестранно участие. Не разполагаме с достатъчно време за по-широка разгласа, но ще информираме нашите съидейници от цял свят и се надяваме да предизвикаме интереса им.

Съобщението на есперанто можете да видите тук: INVITO: Partoprenu rete en la 25a deklam-konkurso por prezentado de Boteva kaj renesanca poezio kaj prozo!

На същия адрес са публикувани и 10 превода на творби на Ботев, които по наша преценка са най-достъпни за чуждестранни читатели и изпълнители.

За участие и информация на есперанто се обръщайте към: botev@espereto.com или се свържете с Мариана Евлогиева във Фейсбук.

Ето и статута на конкурса на български:

botev-vraca-junulara-domo-emblemoМладежки дом – Враца
СТАТУТ
НА 59-и НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН РЕЦИТАЛ-КОНКУРС
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БОТЕВА И ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА
/любители/
29 май 2021 год.

1. Националният рецитал – конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза се организира от Община Враца и Младежки дом – Враца и се провежда ежегодно в рамките на „Ботеви дни” в град Враца през месец май.
2. Тази година /2021 г./ конкурсът ще се проведе ОНЛАЙН на 29. 05. 2021 год. в Младежки дом – Враца.

Продължава ›››

ЮНЕСКО пита за бъдещето на образованието – първата анкета на есперанто

unesko-enketo-en-esperanto-pri-edukadoСветовният есперански съюз UEA е в официални отношения с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура от 1954 г. Многократно ЮНЕСКО подкрепя есперанто чрез свои изявления, в това число две резолюции (от 1954 r 1895 г.)

За пръв път Организацията включва есперанто като един от езиците, на които се провежда анкета за бъдещето на образованието. Анкетата се опитва да очертае очакванията и перспективите на образованието на фона на предизвикателствата в съвременния свят.

Можете да отговорите на въпросите на есперанто тук.

ЮНЕСКО апелира:

Гласувайте за основните предизвикателства и цели на образованието

Светът е все по-сложен, несигурен и крехък. Спешно е необходимо да се преосмисли ролята и целта на образованието.

ЮНЕСКО стартира глобален дебат за бъдещето на образованието: дискусия за това как знанията и ученето могат да оформят бъдещето на човечеството и планетата.

Днес искаме да знаем вашата гледна точка за 3-те основни предизвикателства, с които светът ще се сблъска в бъдеще. И да се замислим върху това, кои трябва да са 3-те основни цели на образованието.

Всеки глас има значение и вашите отговори на това 1-минутно изследване ще помогнат на ЮНЕСКО да определи приоритети и да подготви общ доклад за бъдещето на образованието.

Вашето мнение има значение! Гласувайте тук!

Можете да видите всички езици тук.

Венелин Митев (Venelin Mitev), 1942 – 2021

flago-lingvo-bg На български     flago-lingvo-eo En Esperanto

 


flago-lingvo-bg На 15 април 2021 Венелин Митев си тръгна бавно под дъжда…

Големият есперантист, журналист, поет, писател и преводач Венелин Митев си е тръгнал от нас в четвъртък. Биографични подробности за него можете да видите тук и тук. Мисля си, че би искал да се сбогуваме с него с едно прекрасно стихотворение от стихосбирката му “Взривени сънища“, което той самият преди точно 3 години преведе на есперанто, а аз имах честта да редактирам. (Мариана Евлогиева)

ПРЕДДЪЖДИЕ
(Венелин Митев)

Отивам си с опразнено сърце.
Изтича болката
и скоро всичко в паметта ще избледнее
като рисунка със пастел…

Сега жадувам дъжд –
внезапен,
яростен,
убийствен,
за да прогони тази гузна тишина.

В далечината писна устрелена сова.
Не, моята душа това е –
покаяла се грешница.

След миг и тя –
безсрамно гола –
ще тръгне бавно под дъжда
и ще върви до пълна изнемога,
до края на света.

Ще стигна ли спасителната стряха?
Не знам.
Но във ушите ми звънти
пак Гьотевата “Песен над водите”.

Душата ми прилича на водата –
тя от небето идва,
към небето се въздига
и пак се връща на земята –
вечен кръговрат.

Аз вярвам във живота след смъртта,
тъй както вярвам, че съм бил
на този свят десетки,
може би стотици пъти.

Ще тръгна бавно под дъжда…

 


flago-lingvo-eo Je la 15a de aprilo Venelin Mitev foriris malrapide sub la pluvo…

La granda esperantisto. jhurnalisto, poeto, verkispo kaj tradukisto Venelin Mitev foriris de ni en jhaudo.  Biografiajn kaj bibliografiajn notojn pri li vi povas vidi tie tie и tie (en la bulgara). Mi kredas, ke li shatus, ke ni adiauu lin per unu belega versajho el lia versokolekto “Взривени сънища” (Eksplodigitaj songhoj), kiun li mem tradukis antau precize 3 jaroj, kaj kiun mi havis la honoron redakti. (Mariana Evlogieva)

PLUVSOIFO
(Venelin Mitev)

Foriras mi kun vaka koro.
Jam silentighas la doloro
kaj baldau forfluos chio el memoro mia
kiel akvarelo.

Nun mi soifas pluvon –
subitan,
furiozan,
neniigan,
kiu forpelos tiun chi silenton kulposentan.

Ie en la foro ekkriis strigo.
Ne, tio chi animo mia estas –
pekulo, kiu pentas.

Nur post momento ankau ghi –
senhonte nuda –
ekiros malrapide sub la pluvo
kaj marshos ghis la fortoperdo.

Chu iam mi atingos savan bordon?
Mi ne plu scias.
Sed ree sonas en oreloj miaj
“La kanto de l’ spiritoj super l’ akvoj”
de Goethe.

Char animo mia
similas al la akvo –
ghi venas de l’ chielo,
altighas al l’ chielo
kaj tuj revenas al la tero –
eterna rondo.

Mi kredas je la viv’ postmorta,
samkiel kredas mi, ke tie chi mi estis
jam dek- au cent- au eble ech mil-foje.

Kaj mi ekiros malrapide sub la pluvo…

15 декември – Денят на Заменхоф 2020 г. и послания за надежда от TEJO

Световната есперантска младежка организация TEJO поздравява с това видео и казва:

“Есперантисти от цял свят изпращат послания за надежда по случай Деня на Заменхоф (15 декември).

2020 г. беше трудна за много хора по света и ние искаме да отпразнуваме с особена радост и оптимизъм рождения ден на инициатора на международния език Есперанто и предстоящата нова 2021 година.”

Световен ден за защита на правата на човека – 10 декември 2020. 100 години сътрудничество между световното есперантско движение и ООН

10.12.2020 den na pravata na choveka
БЪЛГАРСКИ / ENGLISH / ESPERANTO

BG:

Послание от Световния есперантски съюз UEA по случай Деня на правата на човека, 10 декември 2020 г.

Точно преди сто години, на 9 декември 1920 г., единадесет държави-членки на Обществото на народите представиха проекторезолюция пред Асамблеята на организацията. Проектът обърна внимание на необходимостта от намиране на практическо решение за справяне с езиковите бариери, които пречат на различните нации, и се позоваха на скорошни експерименти в преподаването на есперанто в училищата. В резултат на това беше поръчан доклад от заместник-генералния секретар Иназо Нитобе, но въпреки благоприятните заключения от доклада в крайна сметка проекторезолюцията не беше приета.
Продължава ›››