Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

26 юли 2023 – Денят на есперанто

Честит рожден ден на есперанто!

Вижте повече за тази дата тук: https://espereto.com/tag/26-yuli/

26-yuli-2023-den-na-esperanto-600х400

Международен ден на майчиния език – 2023

21 февруари 2023
Есперанто, международният помощен език, цели запазването на езиковото и културното разнообразие в цял свят. Използването на майчините езици в образованието е от изключително значение и гарантира по-добри възможности за социална и икономическа реализация на всеки.

tago-de-la-gepatra-lingvo-2023-BG-den-na-maychiniya-ezik-web


Послание на Световния есперантски съюз UEA по случай Международния ден на майчиния език, 21 февруари 2023 г.

Международният ден на майчиния език е създаден, за да подчертае важността на използването на майчиния език в преподаването в училищата. Децата учат най-добре на език, който разбират напълно, но твърде често получават инструкции на друг език, който разбират по-малко, ако изобщо разбират. В резултат на това те учат малко, губят интерес към образованието и не могат да се ориентират добре в съвременната икономика.

Скорошно проучване на Световната банка установи, че близо 37 процента от учениците в страните с ниски и средни доходи се обучават на език, който не разбират. Езиковите права и правото на образование са неразривно свързани.

Чрез зачитането на всички езици се насърчава единството между многообразието и международното разбирателство. Освен това културното и езиковото многообразие са основа за устойчиви общества.

Езиците играят важна роля в развитието, ако се използват за насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог. Чрез езиците могат да бъдат засилени сътрудничеството, образованието, приобщаването, културното наследство, науката и политическото участие. Толерантността и уважението са пътищата за това развитие. Най-важното: чрез ефективно и разбираемо използване на езици се насърчава образованието, културното участие и икономическият просперитет.

Припомняме ви трите принципа на ЮНЕСКО във връзка с езика и образованието:

  • Преподаване на родни езици (изграждане на съществуващи знания);
  • Многоезично образование на всички нива (равенство);
  • Междукултурно образование.

Тези принципи имат за цел същевременно да изградят висококачествено образование и да насърчават мирни общества с пълно уважение сред своите членове.

Езиците предават и съхраняват култури и знания, а културният обмен обогатява всички ни. Като асоциация, която работи за разрешаването на езиковите проблеми в международните отношения и улесняването на международната комуникация, Световният есперантски съюз UEA се присъединява към призива на ЮНЕСКО към всички страни да подкрепят опазването и защитата на всички езици, използвани от народите по света , сред които местните езици, на които се обръща специално внимание в настоящото Десетилетие на местните езици.


Вижте предишни публикации по темата тук >>>

Чуйте едно интервюто на БНР с Мариана Евлогиева: Есперанто – екзотичен и в помощ на малките езикови групи.

26 септември – Европейски ден на езиците 2022

evropeyski-den-na-ezicite-2022-mla-x1024Ние сме за справедливо многоезичие в Европа!

Изучаването на есперанто в началното училище улеснява последващото изучаване на други европейски езици и допринася за постигане на целите на европейското многоезично образование.

Методът Mult-Lingva Akcelilo (Многоезичен ускорител), базиран на есперанто, беше най-подкрепеното предложение от европейските граждани в дигиталната платформа на конференцията за бъдещето на Европа по темата Образование.

ЕС трябва да слуша гражданите си!

В проекта MLA взе участие и българско училище. Преподаватели и ученици от СУ „Христо Ботев“ – Враца в течение на две години работиха заедно с деца и учители от няколко европейски държави по проект, финансиран по програмата Еразмус.

За основа на разработения учебен материал послужи Началният курс по есперанто за начинаещи по Загребския метод. Оригиналната версия на курса можете да видите например тук: https://argilo.net/kurso/

Послание на Световния есперантски съюз UEA по случай Международния ден на мира – 21 септември 2022 г.

poslanie-na-svetovniya-esperantski-suyuz-uea-po-sluchay-mejdunarodniya-den-na-mira-21-septemvri-2022-g

Мирът е голямата мечта на човечеството. Нека не спираме да казваме на глас, че имаме нужда от мир. Да призоваваме към мир всички правителства по света, да правим това в ежедневието си.

Светът се нуждае от нови свидетелства за мир от правителства и враждуващи страни, които показват готовността си да разрешават конфликти и разногласия с мирни средства, да защитават цивилните граждани и да работят заедно за общото благоденствие на човечеството.

Сред многото инициативи ние, заедно с ООН, призоваваме за глобално прекратяване на войните. Време е за съвместни усилия за помирение, нови пътища за дипломация и нови възможности за подпомагане на най-уязвимите.

Световният есперантски съюз постоянно и упорито работи за мир. Международният език есперанто се говори по целия свят, създавайки приятелство и разбирателство между хора от различни социални системи и често от враждуващи страни. Ние си сътрудничим с организации на гражданското общество, които се стремят към мир. Нашите национални асоциации, нашите местни и онлайн групи, нашите професионални организации провеждат специални програми и разговори, които целят мира – например Международният есперантски хор, с говорещи на есперанто от цял свят, пее тази година в честването на Международния ден на мира, организиран от баското правителство в официално партньорство с ЮНЕСКО в Толоса.

Трябва също да помним, че основните причини за войните са господството на едни нации над други и съществуването на потискащи групи и потиснати групи. Поради тази причина хората от Обединените нации решиха в своята Харта да спасят бъдещите поколения от бича на войната, като практикуват толерантност, поддържат международния мир и сигурност и насърчават икономическия и социален прогрес.

Устойчивият мир обаче не е само мир между народите, но и мир между хората. Както свидетелства Конституцията на ЮНЕСКО, тъй като войната започва в съзнанието на хората, именно в съзнанието на хората трябва да се изгради мир, върху интелектуалната и морална солидарност на човечеството.

За да улесним мира, ние насърчаваме, чрез есперанто, разбирането и взаимното опознаване, насърчавайки чувствата на солидарност и уважение между народите и между хората. Чрез миротворен език нека се научим да изграждаме мирен живот.

UEA-siglo-Stefano-Keller-300dpi

26 юли 2022 – Денят на есперанто

Днес е Денят на eсперанто. На 26 юли 1897 г. е публикуван първият учебник: Unua Libro, с който д-р Заменхоф представя езика пред света. Имам щастието да притежавам оригинален екземпляр.
Многохубаво би било днес, а и не само днес, да си честитим с картинки като първата. Но за съжаление, човечеството още не е дорасло да живее в мир.

P.S. На тази дата сайтът EspeReto.com става на 10 години. По този повод днес започна неговият „основен ремонт“. Очаквайте скоро новини!

Още публикации за рождения ден на есперанто и за 125 години по-младия сърожденик вижте тук.

den-na-esperanto-tago-2022-bg-1

den-na-esperanto-tago-2022-bg-2