Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

26 юли 2020 – Денят на есперанто

lingvaj-rajtoj-esperanto133jara-ERТази година Денят на есперанто сякаш мина по-незабележимо в есперантските среди, защото той се оказа в средата на грандиозния виртуален маратон Monda Fest’ (20 юни – 20 септември 2020 г.)

По традиция отбелязваме рождения ден на езика с един афиш. Можете да видите и други версии на сайта за езикови права linguistic-rights.org.

EO-TAGO-2020-BG-ER-560x

 

Вместо афиш, нашите съидейници от бразилския портал Bona Volo (Добра воля) са направили клипче за 133-годишнината на международния език:

 

Вижте и предложението денят на есперанто да се чества по света като ден за езикова справедливост, което е все още в работен вариант:

26 юлиДен на есперанто,
ден на езиковата справедливост

Защо Ден на есперанто? Защо той е важен сега за целия свят?

На 26 юли излиза от печат първата книга за международния език есперанто. Есперанто, езикът, който не принадлежи на никой народ, е предложен за използване в отношенията между хора с различни родни езици, които по този начин биха могли да разговарят неутрално и равнопоставено в езиково отношение, в ситуация на справедливо общуване. Никой не бива да чувства превъзходство по отношение на другите.

Ние предлагаме на света да чества 26 юли като ден на езиковата справедливост и следователно като ден на справедливите взаимоотношения между култури, народи, етноси.

Справедливо общуване има, когато всички участници разполагат с еднакви езикови възможности за себеизразяване. Ясно е, че ако някои имат правото да говорят на родния си език, а други трябва да използват чужд роден език, тогава няма равнопоставеност.

Ако се изберат един или няколко езика и се поставят над другите, това е сигнал за по-голямата важност и за господството на носителите на тези езици. Този избор става средство за изключването на хора от политиката, образованието, достъпа до търговия и много други аспекти на социалния живот. Това засилва социално-икономическото неравенство между групите.

Опитът в цял свят показва, че политиките на многоезичие могат да увеличат шансовете на хората по много начини. Това, от което се нуждае един стремящ се към равенство свят, е триезичната формула, която впрочем се препоръчва от ЮНЕСКО, като се дава публично признание на използването на 3 езика: роден, национален/регионален и международен.

  • Роден език. Хората искат и имат нужда да могат да използват своя роден език, когато той не е нито национален или регионален, нито международен език.
  • Един национален или регионален език. Езикът на местните контакти улеснява общуването между различни езикови групи – както например френският във Франция или суахили в източноафриканските страни, където се говорят и много други езици.
  • Един международен език. В епохата на глобализация всички хора трябва да имат правото да използват неутрален международен език, който поставя народите на едно и също ниво по отношение на международното общуване.

Държавите трябва да приемат тези три вида официални езици или поне да признаят тяхното използване и преподаване. Има различни варианти на триезичната формула в различни страни. Възможно и желателно е държавата да остава „неутрална“ по отношение на етнос и религия, но това е невъзможно по отношение на езика. Хората в света и гражданите на отделните държави се нуждаят от общ език, за да развиват взаимното разбирателство и ефективната комуникация. Същевременно хората трябва да имат правото да използват своя роден език в различни ситуации и случаи.

Международният език есперанто е неутрално средство за гарантиране на езиковите човешки права на междунационално и международно ниво.

От всички планови езици на света есперанто днес е най-познат и най-използван. Според мен ще има много ползи, ако хората се отнесат към него сериозно. Есперанто изисква по-малко време за изучаване от който и да е естественезик, защото е правилен и логичен, без изключения. Но въпреки това на есперанто човек може да каже всичко, което иска. […]“ – смята световноизвестната лингвистка и педагожка д-р Тове Скутнаб-Кангас (Dr. Tove Skutnabb-Kangas). Освен това, той възпрепятства хегемонията на големите в момента сили. Тези сили в момента са англоезичните страни, затова английският стана толкова силен в света. Но какво ще е бъдещето след 50 години? „Засилването на правата на говорещите всички езици е дело, за което есперанто има значителен принос“ – според друг известен лингвист, д-р Робърт Филипсон.

Време е да спрем на следваме силните на момента, трябва да започнем да създаваме ситуация на равенство между народите в света.

 Есперанто е средство за постигането на справедливо общуване.

Подкрепа за есперанто от държави и от ЮНЕСКО

– На 31 октомври 2019 г. във Федерален окръг Бразилия във Федеративна република Бразилия е приет закон за включването в официалния календар на окръга на Деня на есперанто, който се чества на 26 юли. (Закон номер 6.408 от 31 октомври 2019; Автор на проекта: депутатът Reginaldo Sardinha; Губернатор на Федералния окръг: Ibaneis Rocha)

– Резолюции на Генералната конференция на ЮНЕСКО в подкрепа на есперанто: 1954, Монтевидео, Уругвай; 1985, София, България.

– 100-годишнината от смъртта на Людвик Заменхоф, инициатора на международния език есперанто, е чествана през 2017 г. под патронажа на ЮНЕСКО

– Есперанто е регистриран като национално защитено нематериално културно наследство в (2014 г.) и в Хърватия (2019/Z7298).

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>