Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

9 август 2021 г. – Международен ден на коренните народи

Послание на Световния есперантски съюз UEA по случай Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.
(Изпратено до ООН)

По повод Международния ден на коренното население в света, 9 август 2021 г., Световният есперантски съюз UEA поздравява Организацията на обединените нации, Върховната комисия на ООН по правата на човека, ЮНЕСКО и всички коренни народи по света.

indigenous_index_2021

Декларацията на ООН за правата на коренното население, преведена и на есперанто, признава правата на човека и основните свободи на коренното население, както и правото на самоопределение, автономия и самоуправление. Важна част от тези права е запазването, съживяването и развитието на техните езици, култури, традиции и институции. Напомняме на държавите за поетите впоследствие ангажименти и в същото време обръщаме внимание на ролята на гражданското общество в изпълнението на Декларацията.

Днес хората осъзнават значението на разнообразието и връзката между културното разнообразие и биоразнообразието. Коренното знание често играе важна роля за опазването на биологичното разнообразие. Чрез своите езици коренното население е и носител на ценности и практически знания, които показват как човешките общества могат да съжителстват хармонично с природата. Това е още една допълнителна причина коренното население да има пълна власт да решава какво засяга техните страни, води и общности, в контекста на хармоничното съжителство на всички живи същества на нашата планета. Всички народи са равни в своята човечност.

Уважаването, съхраняването и развитието на разнообразието и намирането на добри начини за комуникация, разбиране и сътрудничество формират основната идея на есперанто като езиков и културен феномен. Международният език есперанто няма за цел да премахне езиците на отделните общности, а да улесни контактите между общностите, докато всички езици имат право да се развиват в рамките на собствените си територии. В този смисъл говорещите есперанто защитават езиковото и културно многообразие, за разлика от твърде честата практика на големите национални езици, които заемат все повече място за сметка на по-малките езици.

Обявеното от ООН и ЮНЕСКО Десетилетие на езиците на коренното население ще започне на 1 януари 2022 г. Нашият съюз избра темата „Език, живот, земя: Десетилетие на езиците на коренното население“ за тема на Световния есперантски конгрес в Монреал 2022 г. . Конгресът ще бъде едно от международните събития, които ще помогнат за стартирането на Десетилетието за периода 2022-2032 г. Отбелязвайки Международния ден на коренното население в света 2021 г., ние обявяваме нашата подкрепа на Десетилетието, което ще създаде възможност за празнуване и укрепване на културното и езиково многообразие, насърчаване на приобщаването и правата на човека и изграждане на мир и развитие.

Вижте афиша за Международния ден на коренните народи, 9 август 2021 г.:

INDIG-LINGV-2021-EO-x800

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>