Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

Международен ден на майчиния език – 2014


21 февруари е обявен за Международен ден на майчиния език от ЮНЕСКО през ноември 1999 г. и официално започва да се чества като такъв от 2000 г.

На своя сайт международната културна организация апелира за подкрепа на местните езици като основа за глобално разбирателство. За съжаление, страницата не е налична на български език, затова даваме линк към автоматична преводна версия.

За първи път приветствието на Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова е публикувано и на български език. Тъй като публикацията е в PDF-формат и линкът към нея трудно се открива в официалния сайт на организацията, позволяваме си да копираме тук текста на приветствието. Можете да видите и оригиналния PDF тук или тук.

ПРИВЕТСТВИЕ

от Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО, по повод Международния ден на майчиния език

ЮНЕСКО, 21 Февруари, 2014

ЮНЕСКО и нейните партньори честват Международния ден на майчиния език вече 14 години като организират конференции, концерти и семинари по целия свят, за да подчертаят значението на езиковото многообразие и многоезичието.

Защитата и насърчаването на майчините езици са ключът към взаимното разбирателство. Разбирането и говоренето на повече от един език води до по-добро познаване на богатството на културните взаимоотношения в днешния свят. Признаването на местните езици позволява да бъдат чути гласовете на много хора и те да вземат активно участие в определяне на своето бъдеще. Ето защо ЮНЕСКО полага всички усилия да насърчи хармоничното съжителство на 7000 езици, на които човечеството говори днес. Тази година ние поставяме специален акцент върху „Местните езици и глобалното гражданство”, с цел да покажем как езиците гарантират достъп до знания и тяхното разпространение. На местните езици могат да се предават на следващите поколения най-модерните научни познания по математика, физика и технология. Да се признаят тези езици означава също така да се даде път на често пренебрегваните традиционни научни знания, които обогатяват общите ни знания.

Местните езици съставляват по-голямата част от езиците в света, които се използват в областта на науката. Те са и най-застрашените от изчезване. Да се изключат дадени езици, означава да се лишат хората, които ги говорят, от основното им човешко право на научно познание.

В условията на засилваща се глобализация и все по-тясното сближаване на народите, междукултурното разбирателство и диалогът придобиват все по-голямо значение. В днешния свят е важно и необходимо да се използват най-малко три езика, включително един местен , един език за по-широка комуникация и един международен език за комуникация както на местно, така и на глобално ниво. Това езиково и културно многообразие може да бъде нашият шанс за по-добро бъдеще: за развитие на творчеството, новаторството и за социално приобщаване. Затова ние не трябва да го пропиляваме.

Повече от едно десетилетие Международният ден на майчиния език показва многостранната роля и значение на езиците за оформяне на съзнанието, в най-широкия смисъл на думата, и за изграждане на чувство за принадлежност към света, където всички ние имаме възможност да даваме своя принос за решаване на проблемите на човечеството.

Призовавам всички държави-членки на ЮНЕСКО, Международната организация на Франкофонията, която се асоциира с този ден през настоящата 2014 година, гражданското общество, учителите, културните сдружения и медиите, да използват езиковото многообразие с цел постигане на мир и устойчиво развитие.

Ирина Бокова

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>