Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

Послание на Световния есперантски съюз UEA по случай Международния ден на мира – 21 септември 2022 г.

poslanie-na-svetovniya-esperantski-suyuz-uea-po-sluchay-mejdunarodniya-den-na-mira-21-septemvri-2022-g

Мирът е голямата мечта на човечеството. Нека не спираме да казваме на глас, че имаме нужда от мир. Да призоваваме към мир всички правителства по света, да правим това в ежедневието си.

Светът се нуждае от нови свидетелства за мир от правителства и враждуващи страни, които показват готовността си да разрешават конфликти и разногласия с мирни средства, да защитават цивилните граждани и да работят заедно за общото благоденствие на човечеството.

Сред многото инициативи ние, заедно с ООН, призоваваме за глобално прекратяване на войните. Време е за съвместни усилия за помирение, нови пътища за дипломация и нови възможности за подпомагане на най-уязвимите.

Световният есперантски съюз постоянно и упорито работи за мир. Международният език есперанто се говори по целия свят, създавайки приятелство и разбирателство между хора от различни социални системи и често от враждуващи страни. Ние си сътрудничим с организации на гражданското общество, които се стремят към мир. Нашите национални асоциации, нашите местни и онлайн групи, нашите професионални организации провеждат специални програми и разговори, които целят мира – например Международният есперантски хор, с говорещи на есперанто от цял свят, пее тази година в честването на Международния ден на мира, организиран от баското правителство в официално партньорство с ЮНЕСКО в Толоса.

Трябва също да помним, че основните причини за войните са господството на едни нации над други и съществуването на потискащи групи и потиснати групи. Поради тази причина хората от Обединените нации решиха в своята Харта да спасят бъдещите поколения от бича на войната, като практикуват толерантност, поддържат международния мир и сигурност и насърчават икономическия и социален прогрес.

Устойчивият мир обаче не е само мир между народите, но и мир между хората. Както свидетелства Конституцията на ЮНЕСКО, тъй като войната започва в съзнанието на хората, именно в съзнанието на хората трябва да се изгради мир, върху интелектуалната и морална солидарност на човечеството.

За да улесним мира, ние насърчаваме, чрез есперанто, разбирането и взаимното опознаване, насърчавайки чувствата на солидарност и уважение между народите и между хората. Чрез миротворен език нека се научим да изграждаме мирен живот.

UEA-siglo-Stefano-Keller-300dpi

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>