Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1962 – Есперанто, година 76

През 1963 г. е създадена Българска есперантска младеж (Bulgara Esperanto-Junularo – BEJ). BEJ официално представлява младите есперантисти в България. Две години след създаването си организацията става национална секция на TEJO – Световната есперантска младежка организация. От 60-те до 90-те години на 20 век BEJ е масова организация, обединяваща хиляди младежи и групи. Домакин е на […]