Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1988 – Есперанто, година 102

EUROKKA През 1988 г. е учредена EUROKKA – Esperanto-Universala Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio (Есперантска универсална рок организация, колективна комуникационна асоциация). Инициатор е Floreal Martorell – френски есперантист и музикант. От 1991 г. EUROKKA членува в TEJO – Световна есперантска младежка организация. Сътрудничи и с младежката секция на SAT (Безнационалната световна асоциация.) В наши дни организацията притежава […]