Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

Трета световна изпитна сесия по есперанто – 17 май 2014 г.

За трети път изучаващи международния език от цял свят се явиха едновременно на световна изпитна сесия по есперанто на 17 май. В зависимост от степента на владеене на езика те положиха писмени и устни изпити за различни нива съгласно Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). „Шампионите“ с най-много кандидати за изпити тази година са градовете Сеул […]

Втора световна изпитна сесия по есперанто – 8 юни 2013 г.

В събота, 8 юни, за втори път се проведоха изпити по есперанто паралелно в няколко континента. Подобна световна изпитна сесия се провежда за втори път. Инициативата стартира миналата година, отново през юни. Кандидатите имат възможност писмено и устно да защитят езиковата си компетентност на различни нива според изискванията на Общата европейска езикова рамка. В общо […]