Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1998 – Есперанто, година 112През 1998 г. в Холандия стартира международен проект, наречен Indighenaj Dialogoj (Аборигенски диалози).

Целта е да се осъществят контакти между представители на т.нар. аборигени (коренно население) и чрез общи усилия те да работят за запазване на своето етническо самосъзнание и култура. (Полезна информация за коренните народи можете да намерите на английски, немски, френски и руски в Уикипедия.)

Основно средство за комуникация на проекта е интернет. За език посредник е избран есперанто заради неговата относителна простота и неутралност.

Инициаторите на проекта са нидерландците Bessie Schadee и Sylvain Lelarge заедно с Jose Carlos Morales – представител на местно етническо малцинство в Коста Рика.

Много есперантисти се включват като доброволци в проекта и помагат в качеството на почетни „лели“ и „чичовци“ на участващите в обученията коренни жители от всички контитенти. Световният есперантски съюз UEA подкрепя начинанието финансово и морално. За съжаление холандската държава не отпуска очакваната субсидия и след няколко години проектът е прекратен по финансови причини.Асоциацията на невиждащите есперантисти в България АНЕБ (Asocio de nevidantaj esperantistoj en Bulgario – ANEB) съществува от 1998 г. и обединява незрящите хора, изучаващи и ползващи международния език есперанто. Неин председател е Владимир Желев.

Само две години след основаването си АНЕБ вече има куража и възможностите да покани в България IKBE (Международен конгрес на слепите есперантисти) в Пловдив, а през 2007 г. отново става домакин на такъв конгрес в Албена.

Незрящият есперантски активист Ангел Сотиров пише в седма глава от книгата си „Българските организации на слепи – вчера и днес“:

9. Асоциация на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ)

На 16 май 1998 г. в гр. Пловдив се учредява тази асоциация. Нейна основна цел е разпространяването на международния изкуствен език есперанто сред българските слепи. Тя издава сп. „Есперанта файреро“ („Есперантска искра“), което се разпространява в 23 страни от Европа, Азия и Америка.

През 2000 г. Асоциацията на невиждащите есперантисти в България е домакин на 66-я международен конгрес на слепите есперантисти. Той се провежда в гр. Пловдив и в него взеха участие 94 есперантисти от 14 страни от Европа и Азия.

През 2001 г. АНЕБ печели проект „Чрез есперанто комуникации без граници“, финансиран от фондация „Отворено общество“, София. Проектът включва провеждането на 6 курса за начинаещи, 2 курса за напреднали и един курс за преподаватели. За успешното провеждане на тези курсове се издадоха на брайлов шрифт „Есперанто по загребски метод“, „Крачки за пълно овладяване“ и „Есперанто-български речник“. Второто учебно помагало излезе и в говореща версия. Обучението завърши с двудневен практикум.

От началото на 2002 г. „Есперантска искра“ започна да се издава и в говорещ вариант както за абонати от страната, така също и за евентуални нейни получатели от чужбина.

Председател на асоциацията е Владимир Желев.

(Цитатът е от сайта на Ангел Сотиров, където е качен пълният текст на книгата.)


Още за 1998 г. – в Уикипедия.

Отговори

 

 

 

Можете да използвате тези тагове

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>