Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1952 – Есперанто, година 66

Световната есперантска младежка организация – TEJO Издателство „Stafeto“ Отворено писмо до Сталин През 1952 г. Световната есперантска младежка организация (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo – TEJO) приема сегашното си име. TEJO обединява есперантисти на възраст до 30 г. Ежегодно организира Международен младежки конгрес – IJK. Издава списание „Kontakto„, в което младежки и култулни теми се отразяват […]

1937 – Есперанто, година 51

БНР на есперанто Репресии на есперантисти в СССР През 1937 г. Българското национално радио започва редовни емисии за чужбина на италиански, немски, френски, английски и есперанто. Но началото на пробните чуждоезикови предавания на БНР е от 1936 г., като първият използван език е бил есперанто. В сайта на радиото пише: В този период от развитието […]

1928 – Есперанто, година 42

През 1928г. със заповед на образователния министър (циркулярно писмо № 9607 от 10 април) са разформировани всички гимназиални есперантски групи в България и техният национален съюз. На гимназистите e забранено да посещават курсове по есперанто и да получават списанията „Български есперантист“ и „Есперантска младеж“. Претекстът e, че есперанто може да служи за разпространяване на забранени […]