Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1921 – Есперанто, година 35

1921 г. носи на българското есперантско движение много значимо официално признание. От името на правителството на Александър Стамболийски просветният министър Стоян Омарчевски препоръчва на училищните библиотеки списание “Български есперантист” с циркулярно писмо номер 1870 от 27 януари. С чл. 143 от Закона за народното образование официално се въвежда преподаването на есперанто като факултативен предмет в […]

1916 – Есперанто, година 30

През 1916 г. сред лекари и санитари се разпространяват 10 000 екземпляра от учебника “Есперанто и Червен кръст” (Esperanto kaj Ruĝa Kruco). Инициатор за това е Жустин Годар (Justin Godart) – изтъкнат френски политик и почетен член на Световния есперантски съюз UEA, който по онова време ръководи армейската санитарна служба. Автор на учебника е капитан […]