Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1921 – Есперанто, година 35

1921 г. носи на българското есперантско движение много значимо официално признание. От името на правителството на Александър Стамболийски просветният министър Стоян Омарчевски препоръчва на училищните библиотеки списание “Български есперантист” с циркулярно писмо номер 1870 от 27 януари. С чл. 143 от Закона за народното образование официално се въвежда преподаването на есперанто като факултативен предмет в […]

1919 – Есперанто, година 33

През 1919 г. за председател на Световния есперантски съюз UEA е избран Хектор Ходлер (Hector Hodler – 1 окт. 1887 – 31 март 1920 г.). Роден в Швейцария в годината на появата на международния език, Ходлер е един от хората с най-големи заслуги за есперантското движение в началния му период. Неговият приятел и съученик Едмон […]