Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1949 – Есперанто, година 63

Учредява се Международната лига на есперантистите учители ILEI Роден Берталан Фаркаш, унгарски космонавт – първият есперантист, летял в Космоса Есперантско кабаре „Tri Koboldoj“ 1573 Vaisala – още един астероид с есперантско име През 1949 се учредява Международната лига на есперантистите учители (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – ILEI). Понастоящем това е най-многобройната и най-влиятелната професионална […]

1920 – Есперанто, година 34

През 1920 г. министърът на народното образование в България представил международния език на вниманието на средните училища с циркуларно писмо номер 37.923 от 20. XII и препоръчал гимназистите да изучават есперанто във вечерни курсове. Във Франция Ремон Шварц (Raymond Schwartz) основава първото есперантско кабаре „Зелена котка“ (Verda Kato). По това време подобни кабарета са изключително […]