Esperanto English German Portuguese Russian Spanish

Безплатни курсове по есперанто за българи в Интернет:

Muzaiko

Слушайте радио, докато четете! Кликнете върху стрелката, за да включите/изключите радиото. Не затваряйте страницата!

1949 – Есперанто, година 63

Учредява се Международната лига на есперантистите учители ILEI Роден Берталан Фаркаш, унгарски космонавт – първият есперантист, летял в Космоса Есперантско кабаре „Tri Koboldoj“ 1573 Vaisala – още един астероид с есперантско име През 1949 се учредява Международната лига на есперантистите учители (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – ILEI). Понастоящем това е най-многобройната и най-влиятелната професионална […]

1926 – Есперанто, година 40

През 1926 г., една година след приемането на есперанто за „ясен език“ в телеграфните услуги, е изпратена първата телеграма на международния език. Това се случва на 1 ноември. Подател е Британският есперантски съюз, а получател – Радиоекспозицията в Дъблин. През 1926 г. излизат няколко значими за развитието на езика и есперантското движение издания: Есперантската версия […]

1920 – Есперанто, година 34

През 1920 г. министърът на народното образование в България представил международния език на вниманието на средните училища с циркуларно писмо номер 37.923 от 20. XII и препоръчал гимназистите да изучават есперанто във вечерни курсове. Във Франция Ремон Шварц (Raymond Schwartz) основава първото есперантско кабаре „Зелена котка“ (Verda Kato). По това време подобни кабарета са изключително […]

1894 – Есперанто, година 8

През 1894 г. в Одеса е изработена първата есперантска значка. Обичайни отличителни знаци на есперантските значки са използването на зелен цвят и звездата като символ. По форма и предназначение значките биват различни. Най-често те са атрибути на определени организации или събития, например: 1. Значка на световния есперантски конгрес 1908 г.; 2. Значка на международния фестивал […]